Ehitatud keskkonna haldur

 

Pilvepõhine veebirakendus ehitatud keskkonna professionaalidele

Registreeru demole

Halda varasid, tööprotsesse ja ärisuhteid

N

Säästa tegevuskuludelt 30%

N

Hoia halduskulude üle jooksvat ülevaadet

N

Saavuta kontroll oma ärisuhete üle

Ühendame ehitise elukaare kõik osapooled

põhineb tehnoloogial

Funktsioonid

Kõik vajalik (kinnis)varade kogu elutsükli haldamiseks

Kinnisvara halduse planeerija

 • Teenusepakkujad saavad hallata ja jälgida oma teenindatavaid kliente
 • Kinnisvara omanikud või haldurid saavad hallata ja jälgida oma hoonete korrashoidu 
 • Planeerija võimaldab hallata seotud tegevusi, töid ja ülesandeid, ressursse (kulud ja tehingud), finantsandmeid ja ajalist jälgimist

Ennetava hoolduse planeerija

 • Määra kindlaks ennetava hoolduse protseduurid
 • Rakenda protseduurid kindlatele varade gruppidele
 • Kasuta ennetava hoolduse graafikuid, et genereerida ennetava hoolduse tööd automaatselt kalendrisse

Kulude jagamine

 • Defineeri oma kulude jagamise reeglid
 • Arveread genereeruvad automaatselt vastavelt kulude jagamise reeglitele

Arvete genereerimine

 • Arveread genereeruvad automaatselt kulude jagamise ja haldamise reeglite põhjal
 • Ekspordi arved oma ERP süsteemi

Tööde haldamine

 • Saada ja/või võta vastu tööde tellimusi
 • Jälgi oma töid
 • Hoia tööde tellijaid igal sammul informeeritud

Analüütika ja raportid

 • Teadmistepõhised otsused ja targalt kavandatud strateegia efektiivsemaks tööks
 • Lihtsasti kasutatavad ülevaatlikud juhtpaneelid (dashboards) varadele, (teenus)projektidele, tööde juhtimisele, kulude haldamisele, arvetele (sorteerimine, kinnitamine, ülekandmine) ja maksetele.
 • Raporterid saab eksportida erinevates formaatides (PDF, Excel, Word, pilt) 

Universaalsed andmekogumid

 • Kõik kasutavad suhtlemiseks sama andmestruktuuri. 
 • BruceBEM-is saab töötada rohkem kui 15 rahvusvahelise kinnisvara korrashoiu standardiga

Tehnoloogia tagab turvalise andmevahetuse

 • Informatsioon konkreetse vara kohta tuleb süsteemi sisestada ainult üks kord ühe Liikme poolt. Seejärel saavad seda informatsiooni kasutada ja täiendada ka teised varaga seotud autoriseeritud osapooled. Nii väldivad kõik andmete topelt sisestamist.
 • Teabevahetus põhineb nutikatel lepingutel (Smart Contracts) läbi BRUCE Platform-i

 

Integratsioon

Tänu BRUCE Platform-ile™ (Blockchain for Business) saab BruceBEMi integreerida ükskõik millise tarkvara või IoT seadmega.

 

Lisainfo

Kliki all asuvatele elementidele

Varad
 • Süstematiseeri oma Varade informatsioon
 • Halda kinnistuid, infrastruktuuri ja hooneid alustades suurematest kampustest ja kompleksidest ning kuni korruste, ruumide, mööbli ja seadeteni välja.
 • Loo vastavalt vajadusele Varade hirearhiad.
 • Määra Vara-põhiselt teistele Bruce Liikmetele vastavad rollid (omanik, teenusepakkuja, üürnik, tarnija jne), et nendega automaatselt asjakohast infot jagada.
 • Loo väärtuslik informatsiooni alus kõikidele Varadega seotud äriprotsessidele.
Projektid
 • Loo Projekte väiksemamahulistele ehitus- ja renovatsiooniprojektidele.
 • Lisa Projektidele mahtude tabelid.
 • Loo ja halda hankeid: kutsu teisi Bruce Liikmeid tegema pakkumisi mahtude tabelis olevatele elementidele. 
 • Võrdle, hinda ja kinnita lihtsasti erinevaid pakkumisi.
 • Eelarvesta projekti maksumust. 
Tööjõud
 • Halda Personali, Meeskondi ja Spetsialiste, kellele saab määrata Töid või kasutada hõlpsamaks informatsiooni jagamiseks. 
 • Meeskonnad saavad koosneda organisatsioonisisestest töötajatest ja välistest osapooltest.
 • Määra Töid või jaga informatsiooni kindla koos töötava inimrühmaga kasutades Meeskondi.
 • Halda Spetsilistide kulusid. 
Teenusepakkujad
 • Seadista iga klient FM Projektina koos konkreetsete standarditega määratud tegevustega vastavalt sõlmitud teenuslepingule.
 • Määra projektile ressursid ja Spetsialistid.
 • Loo ja jälgi oma projekti eelarvet.
 • Jälgi jooksvalt Töid ja Kulusid. 
 • Loo oma Teenusekataloog kasutades standardeid (nt EVS).
Kulud
 • Jälgi ja halda oma Kulusid vastavalt töötajatele, Projektidele või Spetsialistidele.
 • Loo ja jälgi ettevõtte eelarvet.
 • Seadista kulude jagamise reeglid ning vastavalt jaga kulusid automaatselt.
Teadaanded (Sõnumid)
 • Saa või saada teadaandeid teiselt BruceBEM Liikmetelt
 • Määra vastavalt oma vajadustele, milliseid hoiatusi soovid saada.
Süsteemid
 • Koonda Varasid, et luua Süsteeme.
 • Varasid on lihtsam hallata Süsteemidena, et planeerida hooldustöid ja vajalikke resursse.
 • Kasuta Süsteeme, et jälgida seotud Lepinguid, Töid ja Kulusid. 
 • Kasta Süsteeme, et muuta operatiivplaneerimine kiireks ja lihtsaks.
  • Nt. Töid saab määrata Süsteemidele, mitte üksikutele Varadele. 
Lepingud
 • Lepingud on aluseks kõikidele Liikmetevahelistele suhetele BruceBEMis ja BRUCE Platform-il. 
 • Lepingud reguleerivad kõiki tehinguid ja toiminguid.
 • Lepinguid võib siduda varadega või teenustega.
 • BRUCE Platform-i nutikad lepingud (Smart Contracts) reguleerivad BruceBEMi ja kolmandate osapoolte varahaldussüsteemide integratsioone (kasutades BRUCE Platform Connector-it™)
Ennetav Hooldus
 • Seadista automatiseeritud Ennetav Hooldus.
 • Koonda ühise Ennetava Hoolduse rutiiniga varade grupid.
 • Seadista Ennetava Hoolduse rutiinid.
 • Loo hoolduse graafikud. 
 • Tööd genereeruvad automaatselt kalendrisse vastavalt Ennetava Hoolduse graafikule. 
Tööd
 • Jälgi ja sea prioriteetsuse järjekorda suuremad tegevused, tööd ja väiksemad ülesanded. 
 • Halda jooksvalt sisse tulevaid tellimustöid ja Ennetava Hoolduse töid.
 • Informeeri tööde tellijaid progressist igal sammul. 
Arved & Maksed
 • Genereeri automaatselt pro-forma arveid vastavalt Kuludele ja Kulude Jagamisele.
 • Halda ja jälgi kõiki saadud ja saadetud arveid teenusepakkuja või kliendina
 • Halda ja jälgi kõiki saadud ja saadetud makseid teenusepakkuja või kliendina
Dokumendid & Lisafunktsioonid
 • Igale elemendile BruceBEMis saab külge panna lisafunktsioone (virtuaalsete väljadena).
 • Igale elemendile saab lisada dokumente.
 • Korralda oma ehitatud keskkonna dokumendihaldus ühes tsentraliseeritud kohas. 

Hinnastamine

Vali pakett vastavalt oma rollile ja organisatsiooni suurusele

 

Hooned. Omandis või halduses olevad hooned. 

Ühendatud kontod. Teised BruceBEM Liikmed (juriidilised isikud) kellega on sõlmitud nutikas leping (Smart Contracts) automaatseks teabevahetuseks. 

Kasutajad. Ühe BruceBEM Liikme kasutajakontod.

Tööd. Tööde arv (tellitud või ennetav hooldus) ühes kuus. 

Kinnisvara omanik 

Teenusepakkuja / kinnisvara korrashoidja

Ei leidnud seda, mida otsisid?

Saatke meile sõnum kasutades allasuvat vormi ning me võtame teiega peatselt ühendust. 

11 + 13 =